Minna Hyytiäinen

Minna Hyytiäinen – koulutus ja kulttuuri edellä

Tulevaisuus mietityttää ehkä enemmän kuin koskaan. Teknologian nopea kehitys, ilmastonmuutos ja maailman järjestyksen murtuminen muuttavat maailmaamme ja arkeamme sellaisena, johon olemme tottuneet.

Vaatii rohkeutta tunnustaa tosiasia, että nykyinen elämäntapamme ei voi enää jatkua. Yhteiskunnat, jotka ovat hyötyneet eniten elintason kasvusta ja luonnonvarojen hyödyntämisestä ovat ne, joiden on nyt kannettava vastuu koko maapallon tulevaisuudesta – myös selvitäkseen itse. Tekoihin on ryhdyttävä nyt.

Kun katson huomiseen, näen Suomen, jossa koulutus ja kulttuuri luovat edellytykset hyvälle elämälle. Ne tarjoavat myös parhaat keinot ratkaista tulevaisuuden ongelmat. Korkeatasoinen perusopetus on pohja tasa-arvoiselle ja suvaitsevaiselle yhteiskunnalle. Työn murros ja uudenlaiset tavat tehdä työtä eivät ole uhka vaan mahdollisuus, jos jokaisella on tukenaan oikeus elinikäiseen oppimiseen. Työelämän ohella kulttuuri ja harrastukset tuovat pohjaa merkitykselliselle elämälle ja osallisuudelle. Kenenkään ei tarvitse ahdistua ilmastonmuutoksesta yksin ja nuorten tulee voida katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Uskon, että edellisen mahdollistaa koulutus ja luovuus sekä kulttuurin mahdollistama ihmisen syvä ymmärrys.

Työssäni, toiminnanjohtajana, tunnen koulutuksen haasteet sekä kulttuurialojen kipukohdat. Yrittäjyys ja elinikäinen oppiminen ovat tuoneet ymmärrystä niin talouden lainalaisuuksiin kuin kyvyn säilyttää uteliaisuuden uutta kohtaan.

Tulevaisuus on meidän päätösten tulosta.