Kulttuuri ja koulutus takaavat hyvinvoivan yhteiskunnan

  • Tasa-arvoinen koulutus on ainut tapa ylläpitää tasa-arvoista yhteiskuntaa. Korkeatasoisen koulutuksen on oltava aidosti saavutettavissa varallisuudesta riippumatta. Koulutus turvaa suvaitsevaisen ja vakaan yhteiskunnan.
  • Luovuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä tulevaisuuden työelämän taitoja. Näitä taitoja ei korvaa teknologia tai tekoäly. Koulutuksen tulee tukea luovuuden kasvua ja siksi perusopetuksessa on panostettava taito- ja taideaineisiin.
  • Työelämän muutoksiin ja työelämän murrokseen vastataan koulutuksella. Opiskelijoille ja opettajille on tarjottava parhaat mahdolliset resurssit työskentelyyn. Mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen on jokaisen oikeus.

Tulevaisuus on meidän päätösten tulosta

 

  • Ilmastonmuutos on torjuttava – NYT. Valitettavasti tämä tarkoittaa konkreettisia rajoituksia, tiukennuksia ja uusia veroja. On edesvastuutonta olettaa muiden tekevän päätöksiä puolestamme.
  • Rakenteiden romahtaessa syy yhteyksien ymmärtäminen ja luovan ajattelun merkitys korostuu.
  • Luonnon monimuotoisuus mahdollistaa elämän maapallolla. Jokaisella eliöllä on tehtävänsä.Yhtäkään hävitettyä lajia ei ole mahdollista saada takaisin.Yksipuoliset ekosysteemit ovat kaikkein haavoittuvaisimpia ja siksi monimuotoisuutta tulee vaalia. 
  • Ilmastonmuutos voi olla myös mahdollisuus. Se pakottaa meidät uudenlaiseen yhteistyöhön ja vastuunkantoon globaalisti. Tämä edellyttää eri kulttuureiden ja traditioiden aitoa ymmärrystä ja ihmisten kohtaamista.

Elämän merkityksellisyys ei kasva kulutuksesta

  • Ilmastonmuutos pakottaa meidät ajattelemaan uudelleen suhdettamme aineelliseen kuluttamiseen. Tavaroiden tuoma mielihyvä ei kestä pitkään ja se on helposti korvattavissa aineettomilla elämyksillä.
  • Osallisuuden tunne elämän eri vaiheissa ja tilanteissa on perusta hyvälle elämälle. Tämä tunne on perusoikeus iästä tai taustasta riippumatta. Arjessa tärkeää on aika ja läsnäolo yhdessä läheisten kanssa.
  • Taiteet ja kulttuuri ylläpitävät inhimillisyyttä. Ne toimivat työkaluina itseymmärrykseen ja ympäröivän maailman hahmottamiseen. Kulttuurin moninaisuuden arvo tulisi tunnistaa kaikkialla yhteiskunnassa – kulttuuri tarjoaa keinoja arjen hyvään oloon.